postbanner_NURSETRIPRAGUE2015

These are the slides we used at the Nurstri meeting in Prague / Jedná se o snímky, které jsme použili na zasedání Nurstri v Praze

They are free to  download / Mají možnost prohlížet a stahovat

TO DOWNLOAD, CLICK ON A LINK / KE STAŽENÍ, kliknout na odkaz

SLIDE 1: The Newly diagnosed patient; Nurse’s role and skills needed / Nově diagnostikované pacient; Role sestry a dovednosti potřebné

SLIDE 2: Women & HIV / Ženy a HIV

SLIDE 3: Treatment & Resistance / Léčba a odporu

SLIDE 4: Transmission TASP and Testing / Přenos TASP a testování

SLIDE 5: Stigma

SLIDE 6: Stages of Infection- Late Presenters / Etapy Infekce Late moderátorů

SLIDE 7: PEP & PrEP Prevention / PEP &  PrEP – Prevence

SLIDE 8: Opportunistic Infections / oportunní infekce

SLIDE 9: Introduction- Nurses & HIV / Introduction- Sestry a HIV

SLIDE 10: Immunology & Virology / Immunology Virology

SLIDE 11: HIV Treatment Cascade / Léčba HIV Cascade

SLIDE 12: Hepatitis B & C Coinfection / Hepatitida B & C koinfekce

SLIDE 13:  Engagement and the multidisciplinary team / Zapojení a multidisciplinární tým

GALLERY

Here are a few images that were taken at the Prague Nursetri meeting. Feel free to download and keep the ones you like of yourself.

GOOGLE PHOTO STORY

To see more images from this meeting, check out our Google Photo story: https://goo.gl/photos/xNHA9S3WXbBAbArU6